Bistår med:

  • Upphandlingar av el, biogas, naturgas, gasol/propan, bioolja, olja, kol och fjärrvärme till industri, fastighet och offentlig förvaltning
  • Rekommendationer av energifrågor
  • Portföljförvaltning - köp & sälj
  • Strategier
  • Contract Management; kontroll och uppföljning av befintliga avtal och leveranser
  • Hantering av skatter och avgifter
  • Förstärka miljöprofil, investeringar eller leasing av förnybar energi
  • Analys, utredningar och konsultation
  • Projektledning
  • Redundans av naturgasleveranser

Oriri Konsult AB,

Södra Möinge 7580,

268 74 Billeberga

Sverige

Oriri Konsult AB har 27 års praktisk erfarenhet från el- och gasmarknaderna, såväl fysisk som finansiell handel. Arbetar med miljöprodukter av alla slag - vind- , vatten- och solkraft, biogas/biogasol samt bioolja i syfte att optimera energikostnader och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Oriri Konsult AB jobbar med både nationella och internationella 
uppdragsgivare. Kunder finns inom industri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning.

© Oriri Konsult AB