Oriri Konsult AB,

Lilla södergatan 20 C,

223 53 Lund

Sverige

Oriri Konsult AB har 27 års praktisk erfarenhet från el- och gasmarknaderna, såväl fysisk som finansiell handel. Arbetar med miljöprodukter av alla slag - vind- , vatten- och solkraft, biogas/biogasol samt bioolja i syfte att optimera energikostnader och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Oriri Konsult AB jobbar med både nationella och internationella 
uppdragsgivare. Kunder finns inom industri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning.

© Oriri Konsult AB