Oriri ger dig stöd för en riskmininerad energiaffär.

Ofta handlar det om att skapa rätt underlag för rätt beslut. Vår långa erfarenhet borgar för detta. Det stärker din trygghet.
Vi stödjer våra uppdragsgivare med upphandlingar och uppföljning, allt för att din energiaffär ska bli så lyckad som möjligt.
 
Vi erbjuder bl a följande tjänster:
  • Upphandlingar av el, biogas, naturgas, gasol/propan och fjärrvärme till industri, fastighet, energibolag och offentlig förvaltning

  • Avtalsanalyser

  • Contract Management; kontroll och uppföljning av befintliga avtal och leveranser

  • Rådgivning i alla typer av el- och gashandelsfrågor, även skatter och avgifter

  • Förstärka miljöprofil genom investeringar i förnybar energi och nettodebitering. Analys, utredningar och konsultation.

  • Leasinglösningar i förnybar kraftproduktion

  • Analys av prisutveckling av olika energislag

© 2017, Oriri