Oriri Konsult

Christer Bäcker, grundare och ägare av Oriri Konsult AB.

 

Styrelseordförande och delägare i Oriri Energy Management AB och Oriri Energy Support AB.

 

Arbetat inom Eon-koncernen som marknadschef för gasnät, gasol och fordonsgas. Marknadsanalytiker, projektledare, chef produktkontor och försäljningschef gas.

 

Utbildad metallurg i botten samt med många fristående kurser inom juridik, ekonomi, pedagogik etc. vid högskolor och universitet.

  • VD Oriri Konsult AB                                      

  • AllMedia Öresund AB, Styrelseordförande             

  • E.ON Gas, Chef Marknad;  Gasnät, Gasol och Fordonsgas                            

  • E.ON Försäljning, Chef Produktkontor

  • E.ON Försäljning, Försäljningschef KAM Gas

  • E.ON Försäljning, Marknadsanalytiker, Projektledare,      

  • Tibnor AB, Försäljningschef 

  • Bröderna Edstrand AB, Produkt- & Försäljningschef      

  • Sydgas AB, Säljare                                       

Christer har 20 års praktisk erfarenhet från el- och gasmarknaderna, såväl fysisk som finansiell handel, samt stor erfarenhet av miljöprodukter av alla slag. Christer jobbar aktivt med produkter såsom vindkraft, solkraft, biogas och bioolja i syfte att sänka energikostnader och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Jobbar med både nationella och internationella uppdragsgivare.

Uppdragsgivare finns inom industri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning.

Oriri Konsult AB                                             Ola Grinders Väg 12                                            237 41 Bjärred

Org nr 556881-7240

Mobil        070-625 03 25

LinkedIn   https://www.linkedin.com/in/christer-bäcker-0750046/

Mail          

© 2017, Oriri