Oriri Energy Support

Paul Carlsson äger och driver sedan 2017 Oriri Energy Support AB. Paul är Energiingenjör (LTH 1989) i grunden och de första  9 åren av karriären var inom kraft- och fjärrvärme produktion.  1998, ett par år efter avregleringen, byttes arbeten på produktionsanläggningar till en administrativ tjänst, hantering av mätvärden för en elhandlare. Sedan millenium skiftet har Paul haft tjänster inom mätvärdeshantering, fysisk- samt finansiell handel, men även inom försäljning som Key Account Manager.

 • VD Oriri Energy Support AB

 • Key Account Manager, El och Gas

 • Senior Portfolio Manager, El och Gas

 • Chef Portföljförvaltning och Fysisk handel, El och Gas

 • Chef Short Term Trading, El och Gas

 • Chef Fysisk handel, El och Gas

Paul har lång erfarenhet inom el och gas, både fysiskt och finansiellt. Paul har även arbetat med försäljning, främst inom B2B. Med många år i branschen har Paul skaffat sig stor erfarenhet av bl a upphandlingar för el och gas, avtalsanalyser samt kontroll av befintliga avtal och leveranser. Att under många år har tillhört den "andra" sidan har gett kunskap om var de olika marginalerna finns för leverantörerna. Denna kunskap är nu till nytta för kunden, oberoende om det är ett företag, offentlig förvaltning eller ett energibolag.

 • Upphandlingar av el, biogas, naturgas, gasol/propan och fjärrvärme till industri, fastighet, energibolag och offentlig förvaltning

 • Avtalsanalyser

 • Contract Management; kontroll och uppföljning av befintliga avtal och leveranser

 • Rådgivning i alla typer av el- och gashandelsfrågor, även skatter och avgifter

 • Analys av prisutveckling av olika energislag

 • Stöd i försäljningsprocessen

Oriri Energy Support AB                     Lindögatan 4.                                                 257 31 Rydebäck

Org nr 559036-0144

Mobil        073-800 02 86

LinkedIn   https://www.linkedin.com/in/paul-carlsson-220a111/

Mail          

© 2017, Oriri