Oriri Energy Management

Flemming Christoffersen, som äger och driver Oriri Energy Management AB har arbetat i energibranschen sedan 1987. Hans karriär startade i och med att gasledningar drogs upp genom Sverige och en anställning på Sydkraft banade vägen. På 80-talet var i princip hela energimarknaden monopoliserad vilket innebar att kundens valmöjligheter var begränsade.

 

Efter det har Flemming arbetat med värmepannor, förbränningsteknik för olja och gas, fjärrvärme, propangas, naturgas-, biogas- och elhandel. De senaste 15 åren har Flemming fokuserat arbetat med elhandel och förnybar elproduktion på olika företag och haft ett antal befattningar som:

 

  • VD och ägare Oriri Energy Management AB

  • VD och ägare Christoffersen Enterprise AB

  • Krafthandelschef Skellefteå Kraft AB, koncernledning

  • Försäljningschef Bixia AB, koncernledning

  • VD för Kraftaktörerna AB

  • Affärschef E.ON Kundsupport AB, bolagsledning

  • Försäljningschef E.ON Försäljning, bolagsledning

  • VD för E.ON Energisalg Danmark A/S

 

I takt med att marknaden har utvecklats och idag mer och mer drivs av kunden och kundens intresse för ekonomi, energi och miljö, beslutade Flemming 2014 att denna förändring måste tas tillvara på och startade Oriri Energy Management AB.

 

Flemming har stor erfarenhet av fysisk och finansiell handel med el och gas, men även elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter. Han har hjälpt många kunder med hantering av elhandel för sin egen produktion, framför allt sol och vind. Leasingkoncept av förnybar kraft är något som han har arbetat en del med i olika kundprojekt.

 

Flemming har genom åren erhållit en både bred och djup erfarenhet av energimarknaden och inte minst ledarskap på hög nivå inom stora energikoncerner.

 

Kontakta Flemming i energifrågor, han kommer att skapa värden för er. Specialområdet är krafthandelssidan; upphandling, portföljförvaltning, hantering av förnybar produktion och elcertifikat. Han anlitas också flitigt i management- och utbildningsuppdrag.

 

Flemming är ekonom i grunden, vidareutbildad på IMD International i Lausanne samt London Business School.

Oriri Energy Management AB                                                      

Bastalidsvägen 14.                                                                                

302 91 Halmstad

Org nr 556987-9439

Mobil        070-510 49 70

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/flemming-christoffersen-a5353946/

Mail 

© 2017, Oriri